PHP Classes

File: app/Libraries/lang/fi.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of akeel   F3A   app/Libraries/lang/fi.php   Download  
File: app/Libraries/lang/fi.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: F3A
PHP Web development framework like Laravel lite
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 1,739 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(
   
'required' => "vaaditaan",
   
'equals' => "ei ole sama kuin '%s'",
   
'different' => "on sama kuin '%s'",
   
'accepted' => "ei ole hyväksytty",
   
'numeric' => "ei ole numeerinen",
   
'integer' => "ei ole kokonaisluku",
   
'length' => "on lyhyempi kuin %d",
   
'min' => "ei ole vähintään %s",
   
'max' => "ei ole enintään %s",
   
'listContains' => "sisältää virheellisen arvon",
   
'in' => "sisältää virheellisen arvon",
   
'notIn' => "sisältää virheellisen arvon",
   
'ip' => "ei ole oikeanmuotoinen IP-osoite",
   
'email' => "ei ole oikeanmuotoinen sähköpostiosoite",
   
'url' => "ei ole URL",
   
'urlActive' => "ei ole aktiivinen verkkotunnus",
   
'alpha' => "sisältää muita merkkejä kuin a-z",
   
'alphaNum' => "sisältää muita merkkejä kuin a-z ja 0-9",
   
'slug' => "sisältää muita merkkejä kuin a-z, 0-9, - ja _",
   
'regex' => "sisältää virheellisiä merkkejä",
   
'date' => "ei ole oikeanmuotoinen päivämäärä",
   
'dateFormat' => "ei ole päivämäärä muotoa '%s'",
   
'dateBefore' => "ei ole päivämäärä ennen '%s'",
   
'dateAfter' => "ei ole päivämäärä '%s' jälkeen",
   
'contains' => "ei sisällä merkkijonoa %s",
   
'boolean' => "ei ole totuusarvo",
   
'lengthBetween' => "ei ole %d-%d merkkiä pitkä",
   
'creditCard' => "ei ole pätevä luottokortin numero",
   
"lengthMin" => "ei ole vähintään %d merkkiä pitkä",
   
"lengthMax" => "ei ole enintään %d merkkiä pitkä",
   
"instanceOf" => "ei ole luokan '%s' ilmentymä"
);