PHP Classes

File: app/Libraries/lang/nb.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of akeel   F3A   app/Libraries/lang/nb.php   Download  
File: app/Libraries/lang/nb.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: F3A
PHP Web development framework like Laravel lite
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 1,965 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
// Norwegian Bokmål (nb)
return array(
   
'required' => "er påkrevd",
   
'equals' => "må være lik '%s'",
   
'different' => "må være annerledes enn '%s'",
   
'accepted' => "må aksepteres",
   
'numeric' => "må være numerisk",
   
'integer' => "må være et heltall",
   
'length' => "må være %d tegn langt",
   
'min' => "må være minst %s",
   
'max' => "må ikke være mer enn %s",
   
'listContains' => "inneholder ugyldig verdi",
   
'in' => "inneholder ugyldig verdi",
   
'notIn' => "inneholder ugyldig verdi",
   
'ip' => "er ikke en gyldig IP adresse",
   
'ipv4' => "er ikke en gyldig IPv4 adresse",
   
'ipv6' => "er ikke en gyldig IPv6 adresse",
   
'email' => "er ikke en gyldig e-postadresse",
   
'url' => "er ikke en gyldig URL",
   
'urlActive' => "må være et aktivt domene",
   
'alpha' => "må bare innholde bokstaver a-z",
   
'alphaNum' => "må bare innholde bokstaver a-z og/eller tall 0-9",
   
'slug' => "må bare innholde bokstaver a-z og/eller tall 0-9, bindestreker og understreker",
   
'regex' => "inneholder ulovlige tegn",
   
'date' => "er ikke en gyldig dato",
   
'dateFormat' => "må være en dato med format '%s'",
   
'dateBefore' => "må være en dato før '%s'",
   
'dateAfter' => "må være en dato etter '%s'",
   
'contains' => "må inneholde %s",
   
'boolean' => "må være en boolsk verdi",
   
'lengthBetween' => "må være mellom %d og %d tegn",
   
'creditCard' => "må være et gyldig kredittkortnummer",
   
'lengthMin' => "må være minst %d tegn langt",
   
'lengthMax' => "må ikke overstige %d tegn",
   
'instanceOf' => "må være en instans av '%s'",
   
'containsUnique'=> "må inneholde kun unike elementer",
   
'subset' => "inneholder et element som ikke er i listen"
);