PHP Classes

File: app/Libraries/lang/nl.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of akeel   F3A   app/Libraries/lang/nl.php   Download  
File: app/Libraries/lang/nl.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: F3A
PHP Web development framework like Laravel lite
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 1,777 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(
   
'required' => "is verplicht",
   
'equals' => "moet gelijk zijn aan '%s'",
   
'different' => "moet verschillend zijn van '%s'",
   
'accepted' => "moet aanvaard worden",
   
'numeric' => "moet numeriek zijn",
   
'integer' => "moet een cijfer zijn",
   
'length' => "moet minstens %d karakters lang zijn",
   
'min' => "moet minstens %s zijn",
   
'max' => "mag niet meer zijn dan %s",
   
'listContains' => "bevat een ongeldige waarde",
   
'in' => "bevat een ongeldige waarde",
   
'notIn' => "bevat een ongeldige waarde",
   
'ip' => "is geen geldig IP-adres",
   
'email' => "is geen geldig e-mailadres",
   
'url' => "is geen geldige URL",
   
'urlActive' => "moet een actief domein zijn",
   
'alpha' => "mag enkel letters (a-z) bevatten",
   
'alphaNum' => "mag enkel letters (a-z) en/of cijfers (0-9) bevatten",
   
'slug' => "mag enkel letters (a-z), cijfers (0-9) en liggende streepjes (_,-) bevatten",
   
'regex' => "bevat ongeldige karakters",
   
'date' => "is geen geldige datum",
   
'dateFormat' => "moet een datum zijn in het formaat '%s'",
   
'dateBefore' => "moet een datum voor '%s' zijn",
   
'dateAfter' => "moet een datum na '%s' zijn",
   
'contains' => "moet '%s' bevatten",
   
'boolean' => "moet een booleaanse waarde zijn",
   
'lengthBetween' => "moet tussen %d en %d karakters lang zijn",
   
'creditCard' => "moet een geldig kredietkaartnummer zijn",
   
"lengthMin" => "moet meer dan %d karakters lang zijn",
   
"lengthMax" => "mag niet meer dan %d karakters lang zijn",
   
"instanceOf" => "moet een instantie zijn van '%s'"
);