PHP Classes

File: vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-cs.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of akeel   F3A   vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-cs.php   Download  
File: vendor/phpmailer/phpmailer/language/phpmailer.lang-cs.php
Role: Auxiliary script
Content type: text/plain
Description: Auxiliary script
Class: F3A
PHP Web development framework like Laravel lite
Author: By
Last change:
Date: 1 year ago
Size: 1,646 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/**
 * Czech PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
 * @package PHPMailer
 */

$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'Chyba SMTP: Autentizace selhala.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'Chyba SMTP: Nelze navázat spojení se SMTP serverem.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'Chyba SMTP: Data nebyla p?ijata.';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Prázdné t?lo zprávy';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Neznámé kódování: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Nelze provést: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Nelze získat p?ístup k souboru: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Chyba souboru: Nelze otev?ít soubor pro ?tení: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Následující adresa odesílatele je nesprávná: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Nelze vytvo?it instanci emailové funkce.';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Neplatná adresa: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer není podporován.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Musíte zadat alespo? jednu emailovou adresu p?íjemce.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'Chyba SMTP: Následující adresy p?íjemc? nejsou správn?: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Chyba p?ihla?ování: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Connect() selhal.';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'Chyba SMTP serveru: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Nelze nastavit nebo zm?nit prom?nnou: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Chybí roz?í?ení: ';