PHP Classes

File: example.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of adam berger   Modify Date and Time   example.php   Download  
File: example.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: example
Class: Modify Date and Time
Add time to dates using the DateTime object
Author: By
Last change: PHP
Date: 9 years ago
Size: 1,886 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/**
* PHP 5.1
* @version v1 modify_date_and_time
* @license Apache License, Version 2.0.
* @author Adam Berger <ber34@o2.pl>
* @Site www.joomla-cms.com.pl
*/

       
$KK = new modify_date_and_time();
       
## czas start normalny ##
       
$KK->set_dates('2015-01-03 08:09:11');
       
## Co pokazać 1 = dni 2 = tygodnie 3 = Miesiące 4 = lata ##
       
$param=array(1,2,3,4);
                              
## czas koniec##
            
$KK->set_date_start_end($param, '2018-01-03 08:09:11');
        echo
$KK->get_date_start_end().'<br>';

               
## ca&#322;y z dat&#261; i godzin&#261; ##
       
$KK->set_date_time_start_end($param, '2018-01-03 08:09:11');
       echo
$KK->get_date_time_start_end().'<br>';
       
        
## Rok nie zmodyfikowany ##
    
echo $KK->get_years().'<br>';
    
## Miesuiąc nie zmodyfikowany ##
    
echo $KK->get_month().'<br>';
    
## Dzień nie zmodyfikowany ##
    
echo $KK->get_day().'<br>';
    
##Godzina nie zmodyfikowana ##
    
echo $KK->get_hour().'<br>';
    
## Minuty nie zmodyfikowane ##
    
echo $KK->get_minutes().'<br>';
     
## Sekundy nie zmodyfikowane ##
    
echo $KK->get_seconds().'<br>';

       
## Cała data z nazwami dni i miesięcy ##
        
echo $KK->data_all($cale_nazwy=1).'<br>';
       
   
## czas mysql zmienia na uniksowy ##
     
echo $KK->format_unix().'<br>';
       
 
## Date ##
 
$KK->data_modifi();
 
$year=8;
 
$month=2;
 
$day =19;
 
  echo
$KK->data_year('-', $year);
  echo
$KK->data_month('+', $month);
  echo
$KK->data_day('-', $day);
 
 
## time ##
 
$KK->time_modifi();
 
$hour=10;
 
$minute=5;
 
$seconds= 10;
 
  echo
$KK->time_hour('+', $hour);
  echo
$KK->time_minute('-', $minute);
  echo
$KK->time_seconds('+', $seconds);
   
   
   
   
## czas uniksowy zmienia na mysql ##
   
$unix = new modify_date_and_time();
   
$unix->set_dates('1420268951');
    echo
'<br>'.($unix->format_mysql()).'<br>';